7. mars 2009

Seminarhelg med Terje Østlie - Del 1


Denne helgen står det kurs/seminar om "Mentalkunnskap, observasjon og bruk" på programmet. Dette er det andre store "kunnskapsløftet" som Gjøvik Hundklubb arrangerer på under ett år. I oktober i fjor var Gry Løberg på Gjøvik-besøk. Denne gangen er det Terje Østlie sin tur.


Som klikkertrener opplever jeg det som litt nytt og "annerledes" å forholde seg til et helt annet begrepsapparat enn terminologien som jeg er vant med fra den adferdsanalytiske beskuelsen av adferd og læring.

Jeg forstår godt hva det er blitt snakket om idag (Østlie er en god kommunikatør), men innrømmer at enkelte konklusjoner/resonnementer omkring adferd/læring ikke helt sammenfaller med min egen oppfatning og erfaring...

Men adferd er komplekst, og alltid spennende som tema, så det å få innsikt fra en annen innfallsvinkel er bare berikende. Det øker, om ikke annet, min forståelse for andre hundeeieres persepsjon av adferd og informasjon omkring trening av hund :o)


**

PRESENTASJON:

Terje har vært instruktør i Forsvarets hundetjeneste siden 1973, og har ledet hundetjenesten i NATO`s Nordkommando i 19 år. Han har i flere år vært testleder ved Forsvarets hundeskole (FHSK), hvor han hadde ansvaret for utvelgelse av tjenestehunder. Han har i tillegg utarbeidet flere leksjonsopplegg for utdanning av instruktører og hundeførere i Forsvaret. Terje er også utdannet dommer og instruktør. Sammen med sin kone Ingrid driver de
Østlie Hundesenter.

Her kommer en oppsummering av dagens program (freidig gjengitt fra kurskompendiet):


Generell innføring i Atferd - Mentalkunnskap

ATFERD er som et puslespill, og kunnskap om hundens "atferd" er et viktig hjelpemiddel for å kunne beskrive et enkelt individs mentalitet.

Kan hundens atferd ANALYSERES? Ja! ved å dele opp hundens "atferd" i ulike funksjonskretser.

En FUNKSJONSKRETS samordner hundens handlinger innen en bestemt funksjon:

 • Tilgjengelighet - hundens lyst til å ta kontakt, samarbeid og lek med fremmede mennesker

 • Jaktkamplyst - viser hundens lyst til å jage og kjempe med et bytte

 • Sosial kamplyst - hundens lyst til å kjempe med eller mot noe/noen

 • Temperament - viser hundens tilpasningsevne og nysgjerrighet

 • Forsvarslyst - hundens lyst til å vise forsvarssignaler

 • Skarphet - hundens evne til å bli sint

Under en mentaltest vuderer man også:

 • Nervekonstitusjon - hundens grunnstressnivå, konsentrasjonsevne og avreaksjonsevne

 • Hardhet - viser hundens sosiale status og selvstendighet

 • Mot - hundens evne og vilje til å overvinne redsel

 • Konsentrasjon - under og mellom testsituasjonen

 • Avreaksjon - hundens evne til å senke stressnivået etter et engasjement

 • Skuddfasthet - reaksjon ved skuddløsning (her skilt ut som et eget moment og vurderes uavhengig av de andre)

Observasjon

Hvordan bruke observasjon?

Observere
Beskrive
Analysere
Bevisstgjøre
Tiltak


Observere - For å observere må du vite hva du skal se etter. For å gjøre en god observasjon må du ha kunnskap om det du skal observere. Eksmpler: hvilke signaler sender hund/fører? Er det manglende samarbeid/lederskap? Manglende forståelse for oppgaven (kan hunden øvelsen godt nok?) Er det situasjonen som er problemet? Eller er det miljøet? Andre årsaker?


Hva kan vanskeliggjøre en observasjon?

 • Forutinntatthet (pass på egne fordommer!)

 • Manglende kunnskap

 • Lite erfaring (søk hjelp fra andre!)

 • Manglende konsentrasjon

 • Ytre faktorer (forstyrrende elementer)

 • Indre faktorer (stress, dårlige forberedelser)

 • Problematisk å se etter flere ting samtidig (konsentrer heller om det som utpeker seg!)

Beskrive - er å gjengi det du ser. Hva gjør hunden? Hva gjør fører? Er det i en situasjon med hunder? Eller mennesker? Er det i et miljø med høye lyder? Eller et miljø med stor aktivitet?Er hunden stresset? Er hunden redd? Viser hunden forsvar eller trusselsignaler? Viser hunden flukt eller underkastelse? Hvilke signaler sender motparten? Andre forstyrrende elementer?


Analysere - Vi ser og leter etter mulige årsaker til problemet. Start med å se på forholdet mellom hund og eier: lederskapet. Ta stilling til om øvelsen i øvelsene er generalisert.

 • Vi deler opp hundens atferd

 • Vi deler opp førers atferd

 • Vi deler opp situasjonen

 • Er problemet sammensatt av flere årsaker?

Bevisstgjøre - Klare å sette ord på det du ser. Her skal du gjennom din OBSERVASjON, BESKRIVNING og ANALYSE ta stilling til hva du har observert. Du skal med enkle ord fortelle eier hva du har sett og hva du mener årsaken er. Legge frem forslag på hvordan dere kan løse dette (øvelsen, handlingen, atferden, problemet)

 • Det er viktig at du er ærlig, ikke "pakke inn ting" eller "ta en spansk en" (tips: sett hunden vekk på dette tidspunktet. Dette kan være tøft for fører!)

 • Husk på at det eier opplever som et problem må du ta på alvor

 • Det å definere noe som et "luxusproblem" er å narre seg selv.

Tiltak- Du iverksetter en prosess: For å forandre en øvelse, atferd eller en situasjon ekvipasjen ikke mestrer, må du sette opp en treningsplan.
Du må dele opp øvelsen, atferden eller situasjonen i MOMENTER - DELMÅL.
Før du setter ting sammen, må hvert moment -delmål være generalisert.
Dette gjelder like mye fører, som hund.
Dine forberedelser er avgjørende for resultatet (svært få skriver treningsplan!)

Veiledning, tilbakemelding og kontroll!


***

Noe av det jeg syns var mest spennende idag var at vi fikk se film av flere mentaltester, akkompagnert med kommentarer fra Terje på hva som foregikk: hva vi så, hans tolkninger på atferden hunden viste i de ulike momentene etc

For å trene opp vår egen observasjonsevne jobbet vi i grupper med å føre en protokoll på en filmet mentaltest. Dette viste seg å være veldig vanskelig. Å observere adferd krever masse trening og erfaring. En annen utfordring var å bli enige innad i gruppa mht tolkningen av hva vi så. Det var på en del momenter veldig store sprik i tolkningene..

I morgen blir det mer film og eksempler å jobbe med. Fortsettelse følger :O) Del 2


4 kommentarer:

 1. Veldig bra, Kari-Anne, og interressant å lese !!
  hilsen Lilleba

  SvarSlett
 2. MEGET interresant!! Skulle likt å vært der,så absolutt!

  SvarSlett
 3. bra referat! Jeg venter spent på fortsettelsen. Skulle gjerne vært der. for som du sier, selv om man ikke nødvendigvis er enig i ting så kan det øke forståelsen for andres ståsted samt iblant bli enda sikrere i sin egen mening...!!

  SvarSlett
 4. Hej hej!
  Jag har sett massor av de videorna du lagt ut:o) Det problemet jag haft med Fenris førr er att han blitt redd og så har jag varit den som først måste ha gått frem, men er superfornøyd over att han nå viser att han overvinner sin redsel selv! Ser ut som helgen din har varit svært intressant:o) så flink du er till å skrive referat!

  SvarSlett